Poetyckie szlaki zostały przetarte

 

Wspólne zwiedzanie, poetyckie biesiadowanie przy gitarze i spotkanie na Różance – tak integrowały się środowiska literackie, m.in.: Szczecina, Krakowa, Raby Wyżnej i Opola podczas II Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji zorganizowanej z inicjatywy Związku Literatów Polskich Oddział Szczecin. Dzięki poezji, północ zbliżyła się z południem stwarzając całkiem nowe perspektywy literackie, wychodząc naprzeciw utartym sposobom przekazu, zaś nieco eksperymentalna inicjatywa w postaci Turnieju Jednego Wiersza, wzbudziła spore zainteresowanie, co potwierdzała liczba uczestników, okazując się tym samym sukcesem i stając się nową tradycją szczecińskich literatów. W ostatnich dniach odbyło się również uroczyste zakończenie II Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji w Sali Kameralnej Akademii Sztuki w Szczecinie.

Inspiracja, Promocja, Integracja to hasła towarzyszące od dwóch lat Zachodniopomorskiej Wiośnie Poezji, która sukcesywnie aktywizuje nie tylko ośrodki i stowarzyszenia kulturalne, ale przede wszystkim mieszkańców naszego miasta do czynnego udziału w życiu kulturalnym Szczecina. Do inicjatyw podczas trwania tego prawie trzymiesięcznego festiwalu należą cykliczne spotkania w Pałacu Młodzieży pt. “W Pałacu Literacko”, konkurs im. Józefa Bursewicza “O Złotą Metaforę”, tematyczne slamy poetyckie, wystawy oraz koncerty organizowane m.in.: w Parku Różanym Różanka. Impreza ma również swoje pochodne inicjatywy w Choszcznie, Koszalinie, Resku, Świnoujściu, czy Policach. Tegoroczna edycja była szczególnie przełomowa. Po raz pierwszy mieliśmy okazję gościć reprezentantów środowisk literackich z południa Polski, do których należeli: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta (Kraków), Joanna Słodyczka (Raba Wyżna), Jacek Sojan (Kraków), Leszek Lisiecki (Skwierzyna) oraz Adriana Jarosz (Opole). W pierwszym dniu wizyty zaproszonych gości odbywającej się w dniach 3-4 czerwca miało miejsce zwiedzanie Szczecina szlakiem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego kierowane przez dr Wojciecha Krala. Rozpoczęto je od Książnicy Pomorskiej, w której znajduje się Gabinet nazwany od imienia i nazwiska poety, by następnie po krótkim postoju na poczęstunek i zrobienie pamiątkowych zdjęć na Placu Orła Białego, udać się do 13 Muz, gdzie znajduje się popiersie poety. Nie mogło również zabraknąć wizyty pod domem, w którym kiedyś mieszkał Gałczyński mieszczącym się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w dzielnicy Pogodno oraz Parku im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w którym znajduje się słynna Zaczarowana Dorożka autorstwa Stanisława Biżka, odsłonięta 8 mają 1997 roku. Upamiętnia ona pobyt poety w Szczecinie w latach 1948-1949.

Wieczór upłynął pod znakiem poezji i muzyki, bowiem w siedzibie Inkubatora Kultury odbył się I Turniej Jednego Wiersza przeprowadzony z inicjatywy Związku Literatów Polskich Oddział Szczecin oraz Grupy Literacko-Artystycznej Horyzont prowadzonej przez Annę Jakubczak. Za realizację i przebieg Turnieju odpowiadał główny pomysłodawca Leszek Dembek. Zaprezentowało podczas wydarzenia ponad 20 autorów z różnych środowisk literackich, nie zabrakło również aktywnego udziału niezrzeszonych amatorów pióra. Zwycięzcą wyłonionym przez jury w składzie: przewodnicząca Róża Czerniawska-Karcz, dr Wojciech Kral oraz Małgorzata Hrycaj został Jacek Sojan reprezentujący Kraków. Poetycką biesiadę uświetniły: wystawa Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, pt. “Moje Miasto – Moja Przystań” udostępniona specjalnie na powyższe wydarzenie oraz występy gitarowe Leszka Lisieckiego wykonującego zarówno piosenki autorskie, jak również na kanwie utworów zaprzyjaźnionych poetów. Joanna Słodyczka recytowała wiersze pisane gwarą zakopiańską. Pod koniec spotkania poeci północy i południa oddali się wzajemnemu dialogowi, by przy salwach śmiechu przecierać wierszami szlaki od morza, aż po góry. Jednogłośnie uznano, iż niniejsze wydarzenie stało się przełomem we wzajemnych kontaktach, integrując środowiska literackie Polski, stwarzając tym samym nowe perspektywy współpracy i inspirując do kolejnych wspólnych inicjatyw kulturalnych.

Drugi, a zarazem ostatni dzień wizyty rozpoczął się zwiedzaniem Wałów Chrobrego, z których szczyci się nasze miasto, Placu Solidarności i dawnej Alei Kwiatowej oraz Zamku Książąt Pomorskich. W rozmowach dało się słyszeć zachwyt gości nad zielenią okraszającą nasze miasto oraz pięknem architektury. Zwiedzanie po przejściu przez Jasne Błonia zakończyło się w Parku Różanym mieszczącym się przy ulicy Pawła Jasienicy, gdzie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiego Konkursu im. Józefa Bursewicza, w którym udział wzięło wielu autorów z całej Polski. W tegorocznej edycji zwycięzcami wyłonionymi przez czteroosobową komisję w składzie: przewodniczący Leszek Demek, poetka Uta Przyboś oraz doktor US Wojciech Kral, sekretarzem konkursu była Róża Czerniawska-Karcz, zostali: Marzenna Lewandowska (Grand Prix), Tadeusz Dejnecki (II nagroda) oraz Iwona Świerkula (III nagroda). Wyróżnienie otrzymały Anna Jakubczak, Joanna Słodyczka oraz Beata Walczakiewicz. W tym roku jury wyłoniło również wiele wierszy “zauważonych”, w tym autorstwa Jerzego Fryckowskiego, Danuty Roman – Słowik, Andrzeja Wróblewskiego, Tadeusza Charmuszko, Heleny Pilarskiej, Barbary Milewskiej, Barbary Moraczewskiej-Jankowskiej, Edyty Rauhut, Grzegorza Chwieduka, Magdaleny Cybulskiej, Ludmiły Raźniak oraz Gabrieli Anny Wojtczak. Uroczystości towarzyszył koncert pt. Nuty i strofy na różanej pięciolinii, podczas którego wystąpił m.in. chór Melodia Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod batutą Marka Gończa i zespół wokalno-instrumentalny Artes Ensemble w składzie: Anna Baran, Marcin Pawełczyk, Małgorzata Janaszek i Andrzej Janaszek. Głównym dyrektorem artystycznym wydarzenia był Zenon Lach. Odbyło się również czytanie konkursowych wierszy przez aktorów Teatru Polskiego Ewę Sobczak, Sylwię Witkowską oraz Daniela Janickiego. Nagrodzone i dostrzeżone wiersze mieszkańcy Szczecina mogli podziwiać podczas wystawy trwającej od 4 do 23 czerwca na szczecińskiej Różance, napisane również w języku Braille’a.

Zakończenie II Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji odbyło się 23 czerwca w Sali Kameralnej Akademii Sztuki. Podczas spotkania Leszek Dembek prezes Związku Literatów Polskich Oddział Szczecin dokonał krótkiego podsumowania tegorocznej edycji festiwalu przedstawiając zebranej publiczności w formie prezetacji multimedialnej fotografie z najważniejszych wydarzeń regionu zorganizowanych w ramach II Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji. Przypominał rangę festiwalu w ujęciu ogólnopolskim, dziękując reprezentantom środowisk literackich regionu włożonego wkładu w organizowanie tak ogromnego przedsięwzięcia oraz przypominając, jak istotne jest poszukiwanie nowych środków wyrazu. Szczególne słowa uznania kierował do przedstawicieli Reska, którzy wyodrębnili poprzez swoją działalność własną Wiosnę Poezji oraz do Grupy Literacko-Artystycznej Horyzont za promocję nie tylko literatury, ale i marynistycznego charakteru Szczecina organizując w Starej Rzeźni pierwszy marynistyczny slam poetycki “Szczecińska keja”. Podczas spotkania wyrecytowane zostały przez samych autorów wiersze laureatów i zauważonych podczas II Ogólnopolskiego Konkursu im. Józefa Bursewicza. Recytowały kolejno przybyłe: Anna Jakubczak, Danuta Romana – Słowik oraz Edyta Rauhut. Po wystąpieniu, nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i podziękowań oraz prezentacja etiudy Anety Benewiat do wiersza Rozmowa z aniołem Rafała Podrazy, jaka również multimedialnej wystawy Poezja, róże i motyle… autorstwa członków nieformalnej grupy artystycznej Iuvenis Ars. Klamrą wieńczącą zakończenie II Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji był recital fortepianowy Mileny Palkaj, która wykonała utwory Fryderyka Chopina oraz Karola Szymanowskiego.

This slideshow requires JavaScript.

 

  • Inne tego autora
  • Polecane
Anna Jakubczak Administrator
,
Anna Jakubczak vel RattyAdalan (Redaktor Naczelny) – (1994) poetka, prozatorka, publicystka, redaktor naczelna Magazynu Kulturalnego Horyzont oraz organizatorka spotkań autorskich w Książnicy Pomorskiej. Studentka dziennikarstwa i zarządzania mediami oraz studiów pisarskich na Uniwersytecie Szczecińskim. Współpracuje ze szczecińskim oddziałem Związku Literatów Polskich, Inku Szczecińskim Inkubatorem Kultury, Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym w Policach, portalem SilesiaYoung, Wydawnictwem Edgard oraz kilkoma polskimi zagranicznymi organizacjami. Swoją twórczość publikowała w wielu antologiach, zarówno w Polsce i zagranicą. Jest stałą autorką w cyklu poetyckim The Year of The Poet, wydawanym przez amerykańskie wydawnictwo Inner Child Press, kierowane przez Williama St. Petersa. Wyróżniona w II Ogólnopolskim Konkursie im. Jóżefa Bursewicza O Złotą Metaforę za wiersz Przypinka. Autorka tomu poetyckiego Ars Poetica (Londyn, 2013), w przygotowaniu kolejny tom Rozmowy nocą oraz powieść Wiatr nadziei.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Share via