Nabór

Do redakcji Magazynu Kulturalnego Horyzont może dołączyć każda chętna osoba, która ukończyła 16 rok życia. Wyjątkiem jest kandydat, który ma mniej niż 16 lat i wykazuje się wybitnymi osiągnięciami lub poziomem nadesłanych prac. Aby wziąć udział w naborze, należy na adres redakcji wysłać zgłoszenie, w którym osoba ubiegająca się o dołączenie do zespołu redakcyjnego przedstawi  swoje doświadczenie w pisaniu, redagowaniu, fotografii, reklamie, public relations czy sprawach IT) lub załączy w mailu list motywacyjny, w którym poda powód chęci dołączenia do redakcji. W załączeniu powinna znaleźć się przykładowa praca kandydata (pisemna, fotografia, grafika, strona etc.).  Nie jest wymagane mieszkanie w Szczecinie, jesteśmy otwarci na ludzi kreatywnych z całej Polski.

Zależnie od formy pracy pod uwagę będą brane: w pisemnej: poprawność językowa, stylistyka, tematyka, ujęcie tematu, interpunkcja; fotograficznej: kadrowanie, jakość, styl i pomysł; IT: wygląd strony, funkcjonalność, umiejętności posługiwania się programami oraz językami programowania. 

Wszystkie nadesłane prace będą sprawdzane również pod względem plagiatu.

Zgłoszenia należy wysyłać na mail redakcji
redakcja@horyzont-media.eu

Redakcja Administrator
Magazyn Kulturalny Horyzont – nieformalne pismo internetowe założone 5 września 2015 r. przez dziennikarkę, poetkę i kandydatkę do ZLP Oddział Szczecin Annę Jakubczak. Horyzont ma na celu przekazywanie rzetelnych informacji, zachęcać do rozwoju osobistego i poznawania świata oraz dawać możliwość pokazania się szerszemu gronu poprzez organizowanie spotkań autorskich, wernisaży, slamów poetyckich i innych imprez kulturalnych we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich oddział w Szczecinie, Książnicą Pomorską, Starą Rzeźnią oraz Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym w Policach.
follow me

Przeczytaj również:

Share via