Inauguracja Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji już za nami

21 marca w Auli mieszczącej się w Książnicy Pomorskiej odbyło się oficjalne otwarcie nowego projektu artystycznego organizowanego przez szczeciński oddział Związku Literatów Polskich we współpracy z regionalnymi grupami i instytucjami kultury. Zachodniopomorska Wiosna Poezji, bo taką nazwę nosi ów projekt, to pomysł łączenia w sobie poprzez artystyczne perfomance’y różnych znamion sztuki. Przenikanie tego co poetyckie, z magią fotograficznych kolaży, muzyki, malarstwa, czy sensualności tańca. Projekt trwać będzie od marca do czerwca w różnych miejscach naszego regionu, i tu trzeba od razu wspomnieć – projekt nie ogranicza się jedynie do Szczecina. Imprezy kulturalne będą odbywać się również m.in. w Świnoujściu, Choszcznie czy Stargardzie. Każdy miesiąc to osobne imprezy artystyczne m.in wernisaże, również na szczecińskiej Różance, slam poetycki, koncerty czy wieczory autorskie połączone z występami tanecznymi. W skrócie dla mieszkańców łaknących kultury na pewno znajdzie się coś wartego uwagi.

Inaugurację Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji otworzyło przemówienie prezesa szczecińskiego oddziału ZLP i głównego inicjatora projektu Leszka Dembka, który pokrótce omówił główne założenia imprezy i przedstawił grupy, które biorą udział w tym wielkim przedsięwzięciu m.in. Horyzont czy Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach. Zaraz po wystąpieniu goście mogli nacieszyć oczy występem młodej formacji tanecznej Joy Dance działającej w Klubie 12 Dywizji Zmechanizowanej mieszczącej się na ulicy Wawrzniaka 5, w tle zaś skrzypek Misza Tsebriy z Opery i Operetki zagrał „Cztery Pory Roku (Wiosna) Vivaldiego, występ nadał spotkaniu magicznego klimatu, budzących się kwiatów wiosny, którym były tancerki w blasku muzyki.

Następnym punktem wieczoru był wykład prof. US dr. hab. Jerzego Madejskiego pt. Wiersz i historia, w którym większość czasu poświęcił twórczości jak i samej osobie Józefa Bursewicza poety pochodzącego z Wilna debiutującego w 1951 r. na łamach Głosu Szczecińskiego, tłumacza i autora dwóch tomów poetyckich (Kroki we mgle i Chłód nocy) oraz kilku audycji radiowych.

Podczas wykładu nie zabrakło żwawych dyskusji z publicznością, czy zabawnych wymian zdań między profesorem Madejskim, a ks. Sławomirem Kokorzyckim. Wiersze poety deklamował Stanisław Heropolitański.

Uzupełnieniem wieczoru była galeria fotografii do wierszy z tomików wydawanych w serii Akcent wykonaną przez grupę artystyczną Iuvenis Ars pt. Interakcje, poezja – fotografia – grafika.

Spotkanie inauguracyjne zakończyło się otwarciem Galerii Jednego Wiersza, która jest tradycją zaczerpniętą wprost z siedziby Klubu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Odsłonięcia wiersza wraz z podobizną autora dokonał syn Józefa Bursewicza, Szymon Bursewicz, który zdradził kilka anegdot z życia swojego ojca. Kilka słów na zakończenie zabrał również Janusz Krzymiński, który razem z Józefem Bursewiczem tworzył grupę poetycką Metafora.

Jednak spotkanie w Książnicy Pomorskiej nie było jedynym wydarzeniem tego wieczoru. W tym samym czasie inaugurację Zachodniopomorskiej Wiosny poezji obchodzili poeci z Klubu Literackiego Na Wyspie w Świnoujściu oraz Stowarzyszenie Poetów Kołobrzeskich, którzy na tą okazję przejechali przez miasto Autobusem pełnym poezji.

Więcej informacji o kolejnych wydarzeniach można będzie w najbliższym czasie znaleźć m.in. na stronach
Książnicy Pomorskiej
Związku Literatów Polskich
e-Magazynu „Horyzont”
Szczecińskiego Inkubatora Kultury
Szczecinczyta.pl
Ewyspiarz.pl
Iświnoujście.pl

This slideshow requires JavaScript.

Redakcja Magazynu Kulturalnego Horyzont

  • Inne tego autora
  • Polecane
Anna Jakubczak Administrator
,
Anna Jakubczak vel RattyAdalan (Redaktor Naczelny) – (1994) poetka, prozatorka, publicystka, redaktor naczelna Magazynu Kulturalnego Horyzont oraz organizatorka spotkań autorskich w Książnicy Pomorskiej. Studentka dziennikarstwa i zarządzania mediami oraz studiów pisarskich na Uniwersytecie Szczecińskim. Współpracuje ze szczecińskim oddziałem Związku Literatów Polskich, Inku Szczecińskim Inkubatorem Kultury, Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym w Policach, portalem SilesiaYoung, Wydawnictwem Edgard oraz kilkoma polskimi zagranicznymi organizacjami. Swoją twórczość publikowała w wielu antologiach, zarówno w Polsce i zagranicą. Jest stałą autorką w cyklu poetyckim The Year of The Poet, wydawanym przez amerykańskie wydawnictwo Inner Child Press, kierowane przez Williama St. Petersa. Wyróżniona w II Ogólnopolskim Konkursie im. Jóżefa Bursewicza O Złotą Metaforę za wiersz Przypinka. Autorka tomu poetyckiego Ars Poetica (Londyn, 2013), w przygotowaniu kolejny tom Rozmowy nocą oraz powieść Wiatr nadziei.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Share via