Dzień Kapitalizmu na Uniwersytecie Szczecińskim

\W auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania miał miejsce panel dyskusyjny, dotyczący gospodarki wolnorynkowej. Inicjatywa zebrała na sali liczne grono nie tylko studentów kierunków ekonomicznych, ale też wielu zainteresowanych. Prelegentami byli: Robert Bodendorf (ekonomista i przedsiębiorca, prezes Zachodniopomorskiego ZPP1), Maciej Prósiński (redaktor kanału Rozwojowiec2) Jakub Wozinski (ekspert historii gospodarczej, autor książek), Mikołaj Pisarski (były prezes Stowarzyszenia KoLiber3).

Inicjatywa Dnia Kapitalizmu, który odbył się 19 grudnia, została zorganizowana we współpracy m.in. KoLiber Szczecin, KASE4 Szczecin, Koła Naukowego Ekonomii AS5 czy Katedry Mikroekonomii. Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Pierwszemu etapowi towarzyszyły cztery wykłady przygotowane przez specjalistów w różnych dziedzinach ekonomii i zarządzania.

Wykład Macieja Prósińskiego autora największego vloga o rozwoju osobistym i twórcy gry szkoleniowej Umysł Inwestora otwierający wydarzenie, rozpoczął się około godziny 10.30. W swojej prezentacji Kiedy przedsiębiorca rozkwita opowiadał m.in. o przeciwwadze kapitalizmu wobec socjalizmu.

Godzinę później miało miejsce kolejne wystąpienie, tym razem Roberta Bodendorfa, prezesa zachodniopomorskiego oddziału ZPP oraz założyciela spółki MikroSerwis, który w swoim monologu Codzienność polskiego przedsiębiorcy mówił o problemach właścicieli firm oraz o wpływie i skutkach ingerencji rządu na rozwój gospodarki, doprowadzając tym do wielu ograniczeń.

Po południu, zaś wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w trzecim wykładzie Dlaczego ludzie potrzebują kapitalizmu?, eksperta historii gospodarczej Jakuba Wozinskiego. W swoim przemówieniu opierał się nie tylko na wyjaśnieniu, czym jest kapitalizm i wolnościowe podejście do gospodarki, ale i korzyściach jakie płyną z gospodarki wolnorynkowej. W szerokim spektrum swoje przemówienie opierał szczególnie na zdobytej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, które w postaci wniosków zebrał i opublikował w swoich książkach, do których należą m.in. Historia pisana pieniądzem (Prohibita, Warszawa 2012), To nie musi być państwowe (Prohibita, Warszawa 2014), czy Dzieje kapitalizmu (Prohibita, Warszawa 2016).

Ostatnia prezentacja Największy obrońca kapitalizmu Co wolnościowcy zawdzięczają hodowcy kurczaków? należała do Mikołaja Pisarskiego prezesa KoLiber Szczecin w roku 2017, absolwenta Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów oraz prowadzącego Lekcje ekonomii dla Młodzieży, będącą największą inicjatywą edukacyjną w kraju. Podczas swojego wykładu opowiedział zebranym na sali o rozwoju przedsiębiorstw w kapitalizmie. Wspominał, na przykładzie sylwetki sir Anthonego Fishera opowiadając jego drogę do sukcesu i dobrze prosperującego przedsiębiorstwa fermy kurczaków, wielokrotnie odnosząc się również do głośnego dzieła Friedricha Augusta von Hayeka, Droga do zniewolenia (Wydawnictwo Arcana, Kraków 1998)

Drugą częścią wydarzenia, którą zakończył się Dzień Kapitalizmu, była żywiołowa debata Dziki kapitalizm a wyzysk, w której udział wzięli: Mikołaj Pisarski i Jakub Wozinski opierający się na kapitalizmie. W opozycji stanęli prof. Czesława Christowa ekonomistka i senator V kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz popierający socjalizm Tymoteusz Kochan redaktor naczelny portalu Socjalizm Teraz. Prof. Christowa kładła szczególny nacisk na kwestie polskich uczelni i tworzenia miejsc pracy dla ich absolwentów oraz na problem gospodarki morskiej, gdzie polskie załogi pływają pod obcymi banderami. Tymoteusz Kochan, zaś stwierdził, że żyjemy w dobie ubezwłasnowolnienia względem naszych potrzeb i gustów. Uważał, że są one narzucone przez marki i kulturę masową. Dodał również, że wszyscy jesteśmy winni wyzyskowi m.in. mieszkańców Afryki wykorzystywanych do wydobywania minerałów potrzebnych do produkcji telefonów nowej generacji. Mikołaj Pisarski i Jakub Wozinski twierdzili zgodnie zaś, że kapitalizm uwolnił wiele przedsiębiorstw od ograniczeń, zaś odnosząc się do kwestii wyzysku stwierdzili, że żadna ideologia nie gwarantuje jego eliminacji. Mówili również, że społeczeństwo rozwija się, kiedy jest wolne, a właśnie to według nich daje kapitalizm.

Podczas panelu dyskusyjnego nie zabrakło również pytań ze strony publiczności. Prowadzący Krzysztof Rup członek KoLiber Szczecin oraz koordynator KASE Szczecin, niejednokrotnie wydłużał czas polemiki między prelegentami a publicznością, zważając na jej aktywny udział. Na końcowe pytanie, czy kapitalizm jest potrzebny, zdecydowana większość odpowiedziała twierdząco, zaś jeden głos z sali przyznał, że trzeba dbać o indywidualny charakter każdego człowieka.

Na koniec należy wspomnieć, że inicjatywa Dnia Kapitalizmu nie jest jednorazowym wydarzeniem. Jak wspominają organizatorzy, już w styczniu ruszają kolejne cykliczne spotkania tego typu. Jak wskazywała frekwencja w auli WNEIZ-u takie inicjatywy potrzebne są nie tylko w środowisku studentów ukierunkowanych na ekonomię i zarządzanie, ale też osobom, którym nie jest obojętna polska gospodarka.


1 Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Największy w Polsce vlog, zbierający badania na temat neuronauk, przedsiębiorczości i rozwoju osobistego

3 Stowarzyszenie skupiające ludzi o poglądach konserwatywnych, konserwatywno-liberalnych oraz libertariańskich

4 Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii – klub skupiający się na dorobku austriackiej szkoły ekonomicznej, działający pod patronatem Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa

5 Aktywni Studenci


Fotografie: Paweł Dutko

 

  • Inne tego autora
  • Polecane
Anna Jakubczak Administrator
,
Anna Jakubczak vel RattyAdalan (Redaktor Naczelny) – (1994) poetka, prozatorka, publicystka, redaktor naczelna Magazynu Kulturalnego Horyzont oraz organizatorka spotkań autorskich w Książnicy Pomorskiej. Studentka dziennikarstwa i zarządzania mediami oraz studiów pisarskich na Uniwersytecie Szczecińskim. Współpracuje ze szczecińskim oddziałem Związku Literatów Polskich, Inku Szczecińskim Inkubatorem Kultury, Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym w Policach, portalem SilesiaYoung, Wydawnictwem Edgard oraz kilkoma polskimi zagranicznymi organizacjami. Swoją twórczość publikowała w wielu antologiach, zarówno w Polsce i zagranicą. Jest stałą autorką w cyklu poetyckim The Year of The Poet, wydawanym przez amerykańskie wydawnictwo Inner Child Press, kierowane przez Williama St. Petersa. Wyróżniona w II Ogólnopolskim Konkursie im. Jóżefa Bursewicza O Złotą Metaforę za wiersz Przypinka. Autorka tomu poetyckiego Ars Poetica (Londyn, 2013), w przygotowaniu kolejny tom Rozmowy nocą oraz powieść Wiatr nadziei.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Share via