65 lat minęło jak jeden dzień…

Za nami uroczystości związane z jubileuszem powstania szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Podczas trzech dni mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu spotkaniach z gościnnym udziałem ważnych osób kultury i nauki.

Obchody 65-lecia szczecińskiego Związku Literatów Polskich rozpoczęły się 8 grudnia w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sali Konferencyjnej im. Anny Radziwiłłówny. Hasłem przewodnim sympozjum była „Literatura na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-2015 – Książki siedziemdziesięciolecia”. Swoje materiały przedstawili m.in. pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego Paweł Wolski, Sławomir Iwasiów, Małgorzata Krauze, Piotr Krupiński czy Jerzy Madejski. W swoich wystąpieniach poruszali temat reportaży, tomów poetyckich, czy esejów literackich. Podczas spotkania nie brakowało również czasu na ożywioną dyskusję, która była wyrazem zainteresowania wielu słuchaczy.

Zaplanowana na wieczór uroczysta gala, odbyła się w Klubie 12 Dywizji Zmechanizowanej na ulicy Wawrzyniaka 5 w Sali Teatralnej. Prowadzili ją obecny prezes Związku Leszek Dembek, wiceprezes Edward Siekierzyński oraz poetka i animatorka kultury Róża Czerniawska-Karcz. Ważnymi gośćmi byli: szczeciński pisarz i laureat Nagrody Nike, autor m.in. książek Murzynek B czy Ulice Szczecina (ciąg bliższy) Artur Daniel Liskowacki, reprezentanci koszalińskiego Związku Literatów Polskich oraz Urzędu Miasta Szczecin.

Warto podkreślić, iż szczeciński oddział Związku Literatów Polskich został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego, którą to Odznakę przypiął prezesowi oddziału Leszkowi Dembkowi wicemarszałek Tomasz Sobieraj. Najbardziej zasłużeni członkowie Związku otrzymali Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi w szerzeniu i rozwijaniu kultury regionu. Odznaczeni zostali Róża Czerniawska-Karcz, Barbara T. Dominiczak, dziennikarz i autor książek Rafał Podraza oraz Eugeniusz Andrzej Daszkowski. Kolejnym odznaczeniem był order „Gloria Cultura”, czyli Medal Szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich wręczany przyjaciołom i członkom Związku za szczególne działania na rzecz kultury. Wśród uhonorowanych byli: Marszałek Olgierd Geblewicz, Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, wiceprezydent Krzysztof Soska, dyr. Wydziału Kultury Miasta Szczecin Agata Stankiewicz, dyrektor Książnicy Pomorskiej Lucjan Bąbolewski i Cecylia Judek, sekretarz naukowy, z Pałacu Młodzieży dyr. Małgorzata Pokorska i wicedyr. Katarzyna Lubińska, a także red.” Dialogów” Ewa Karasińska. Spośród pisarzy ZLP m.in. ks. Kanonik Sławomir Kokorzycki, Adam Wiktor Siedlecki czy poetka Barbara T. Dominiczak oraz Wojciech B. Jasiński, także byli prezesi oddziału, kapitanowie Józef Gawłowicz i Eugeniusz Daszkowski. Inni otrzymali podziękowania za wspieranie działań literackich i kulturalnych pisarzy z oddziału ZLP. Pod koniec gali wręczone zostały almanachy upamiętniające cały okres działalności szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Główną atrakcją spotkania był program literacko-muzyczny „Słowa jak czas…”   w wykonaniu artystów Teatru Polskiego Olgi Adamskiej, która zaśpiewała piosenkę Beaty Rybickiej Maryla, dbającego o oprawę muzyczną Krzysztofa Baranowskiego czy Sławomira Kołakowskiego. Nie zabrakło również wystaw malarsko-fotograficznych. Zaproszeni goście mogli obejrzeć galerię prac najmłodszej członkini szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich oraz redaktorki internetowego magazynu Horyzont Małgorzaty Goludy, poety marynisty Wojciecha Benona Jasińskiego, fotografii Adama Wiktora Siedleckiego czy Fotograficznej Grupy Twórczej „Kontur” do prac Andrzeja Krupińskiego i Cezarego Dubiela. Odczytano również gratulacyjne listy od Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka oraz Prezesa Związku Literatów Polskich w Warszawie Pana Marka Wawrzkiewicza.

9 grudnia o godzinie 16 w Inkubatorze Kultury mieszczącym się przy Alei Wojska Polskiego 90 w Szczecinie miało miejsce drugie sympozjum zorganizowane przez szczeciński Związek Literatów Polskich we współpracy z Fundacją Wspierania Kultury „Noc Poetów”. Moderatorem spotkania była prof. dr hab. Katarzyna Krasoń z Zakładu Literaturoznawstwa Porównawczego Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas sympozjum wyniki swojej analizy działalności Związku do roku 1980 przedstawił dr Wojciech Kral z wydziału Humani-stycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, który w skrócie streścił również historię powstania Związku, Adam Wiktor Siedlecki wspominał osiągnięcia grupy artystycznej „Metafora” m.in. wydane almanachy poezji, debiuty członków w takich czasopismach jak „Tygodnik morski” czy„ Kamena” oraz indywidualne w zebranych tomach poetyckich. Twórczość członków „Metafory” tłumaczona była m.in. na język serbski, chorwacki czy czeski. Przytoczył również anegdoty z jej spotkań, które odbywały się w Klubie 13 Muz w Szczecinie. Sympozjony poetyckie organizowane przez grupę, na jeden z nich przyjechał nawet sam Zbigniew Herbert.

Do grupy „Metafora” należeli Janusz Krzymiński uznany szczeciński poeta, prozaik, dziennikarz oraz tłumacz czy artysta-malarz Mieczysław Maziur. Grupa planowała również wydawanie czasopisma, jednak projekt nie doszedł do skutku. O środowisku literackim Pomorza opowiadała prezes koszalińskiego oddziału ZLP pani Ludmiła Janusewicz, a o pojawieniu się i randze poezji marynistyczej w naszym regionie mówił Kapitan Żeglugi Wielkiej Józef Gawłowicz. Podczas sympozjum swoje wystąpienia mieli również Maciej Napiórkowski ze świnoujskiego Klubu Literackiego „Na Wyspie” uświetniający wieczór recytacją wierszy oraz krótką historią Klubu i działalności wydawniczej w Świnoujściu oraz Anna Słowińska prezes zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach. W swojej prezentacji przedstawiła biografię członków i najważniejsze osiągnięcia stowarzyszenia. Podczas przerw między prezentacjami nie brakowało głośnej wymiany zdań oraz okazji do wspólnych zdjęć. Sympozjum zakończyło się projekcją filmu „Orestes naszych czasów” w reżyserii Ewy Grabowskiej szczecińskiej scenarzystki, reżyserki, scenografki oraz członkini ZLP Oddziału w Szczecinie.

W ostatni dzień jubileuszowych obchodów mięliśmy okazję na spotkanie z prof. Romanem Bromboszczem z Uniwersytetu Poznańskiego, który opowiedział o nowatorskiej metodzie pisania wierszy, czyli poezji cybernetycznej. Był to kolejny wieczór z cyklu „Laboratorium poezji” organizowany przez Wojskową Grupę Literacką „In Aeternum” we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich w Szczecinie, który odbył się w Klubie 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie pod hasłem „Labirynty, gry i pętle. Poezja cybernetyczna.

Jubileusz 65-lecia szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich pozostawił wiele refleksji i nadzieje na kolejne aktywne 65 lat literackiej działalności obfite w wiele nowych projektów, bo jak mówił Czesław Miłosz „Obrazu w lustrze nie da się zatrzymać, natomiast poezja opiera się działaniu czasu.”

 

Autor: Anna Jakubczak

Fotografie: Zbigniew Jahnz

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Redakcja Administrator
Magazyn Kulturalny Horyzont – nieformalne pismo internetowe założone 5 września 2015 r. przez dziennikarkę, poetkę i kandydatkę do ZLP Oddział Szczecin Annę Jakubczak. Horyzont ma na celu przekazywanie rzetelnych informacji, zachęcać do rozwoju osobistego i poznawania świata oraz dawać możliwość pokazania się szerszemu gronu poprzez organizowanie spotkań autorskich, wernisaży, slamów poetyckich i innych imprez kulturalnych we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich oddział w Szczecinie, Książnicą Pomorską, Starą Rzeźnią oraz Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym w Policach.
follow me

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Share via