60 lat minęło… jak jeden wiersz

Na kartach historii zapisała się uroczystość w Ogrodzie Zimowym Akademii Sztuki przy Placu Orła Białego 2 w Szczecinie, będąca przełomem dla miejscowego oddziału Związku Literatów Polskich i jego sympatyków. Po blisko 60 latach ukazała się druga antologia ZLP w Szczecinie pt. Przepływający świat słowa zawierająca twórczość przeszło 40 autorów Pomorza Zachodniego.

W Akademii Sztuki w dniu 15.12.2017r., odbyła się premiera istotnej publikacji w dziejach kultury regionu, antologii Przepływający świat słowa będącej inicjatywą Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie stworzoną we współpracy z autorami niezrzeszonymi oraz przedstawicielami: Grupy Literacko-Artystycznej „Horyzont” US Szczecin, Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach, Niefor­malnej Grupy Literackiej Iuvenis Ars i Wojskowej Grupy Literackiej In Aeternum działającej przy Klubie 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. W niniejszej książce oprócz twórczości aktywnie działających literatów znalazły się również sylwetki twórców, którzy odeszli w ostatnich latach z naszego ziemskiego kręgu … . Książka została wydana z dofinansowania Miasta Szczecina w ramach Szczecińskiej Promocji Kultury oraz wsparta specjalnym funduszem szczecińskiego ZLP, który został utworzony na ten cel.

Spotkanie w Akademii Sztuki rozpoczął słowem wstępnym o antologii prezes ZLP Oddział Szczecin Leszek Dembek, a uświetniła je prof. US dr hab. Katarzyna Krasoń swoją krytycznoliteracką refleksją odnoszącą się do utworów zebranych we wspomnianej antologii. Następnie wszystkich uczestników spotkania zaproszono do wysłuchania recytacji wybranych utworów z Antologii … . Wiersze i prozę usłyszeliśmy w mistrzowskim wykonaniu aktorek Teatru Współczesnego Krystyny Maksymowicz i Ewy Sobczak, w tej recytacji udział wzięli także: Marcin Gargas z Teatru Słowa Proscenium (przy Studio Teatr w Szczecinie), laureaci Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Na Parnasie” Wiktoria Gajos uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, Jan Kamiński uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, Jakub Tomala uczeń XVI Gimnazjum w Szczecinie oraz Inez Wilczewska uczennica VII Gimnazjum w Szczecinie. Program sceniczny z udziałem ww. recytatorów oraz kompozytora i wokalisty piosenek autorów zachodniopomorskich (Barbary Dominiczak, Krystyny Rodzewicz, Zbigniewa Jahnza, Piotra Pawłowskiego) Grzegorza Haciskiego przygotował Zenon Lach.

Na zakończenie spotkania Róża Czerniawska-Karcz (zarząd ZLP Oddział w Szczecinie) podkreśliła znaczenie integracji środowisk literackich Pomorza Zachodniego. Redakcja Antologii Przepływający świat słowa, została uhonorowana okolicznościowymi dyplomami jak również występujący ww. aktorzy, recytatorzy i muzyk. Należy także nadmienić, że Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin reprezentowała Joanna Kozakowska.

Zaproszeni goście mieli również okazję na kuluarowe rozmowy z obecnymi autorami na promocji antologii, którzy w swoich wierszach i prozie zabrali nas na spotkanie z nieznanym światem przeżyć i wyobraźni.

Nadmienić trzeba również, że szczeciński oddział ZLP otrzymał w tym roku podczas 46 Warszawskiej Jesieni Poezji nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza za upowszechnianie literatury współczesnej. Premiera antologii Przepływający świat słowa była zwieńczeniem udanego i prężnego w działania roku dla całego oddziału Związku oraz jego sympatyków.

 

Fot. Maria Jaremek, Janusz Słowik

This slideshow requires JavaScript.

  • Inne tego autora
  • Polecane
Anna Jakubczak Administrator
,
Anna Jakubczak vel RattyAdalan (Redaktor Naczelny) – (1994) poetka, prozatorka, publicystka, redaktor naczelna Magazynu Kulturalnego Horyzont oraz organizatorka spotkań autorskich w Książnicy Pomorskiej. Studentka dziennikarstwa i zarządzania mediami oraz studiów pisarskich na Uniwersytecie Szczecińskim. Współpracuje ze szczecińskim oddziałem Związku Literatów Polskich, Inku Szczecińskim Inkubatorem Kultury, Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym w Policach, portalem SilesiaYoung, Wydawnictwem Edgard oraz kilkoma polskimi zagranicznymi organizacjami. Swoją twórczość publikowała w wielu antologiach, zarówno w Polsce i zagranicą. Jest stałą autorką w cyklu poetyckim The Year of The Poet, wydawanym przez amerykańskie wydawnictwo Inner Child Press, kierowane przez Williama St. Petersa. Wyróżniona w II Ogólnopolskim Konkursie im. Jóżefa Bursewicza O Złotą Metaforę za wiersz Przypinka. Autorka tomu poetyckiego Ars Poetica (Londyn, 2013), w przygotowaniu kolejny tom Rozmowy nocą oraz powieść Wiatr nadziei.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Share via